Quatel doet haar uiterste best de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde informatie op deze website te waarborgen. Quatel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. 

Ook geeft Quatel geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Sluiten